Eva-Christin Arkenlund

 

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund
earkenlund@yahoo.se
0733-83 60 29 

 

 Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell- och kommunikativ pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

maskulinitetsforskare 

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLAN

 

grundskola, gymnasium, högskola

 

Inspirera till ett livslångt lärande!

 

 

Dagens elever och skolpersonal vill gå på en skola där det råder en god skolkultur och en tillåtande ungdomskultur!

 

Att jobba inom en givande och populär skolkultur - skapar positivt virus som gärna sprids vidare!! Det skapar ökad kunskap och tillväxt!

 

Prioritering nummer ETT -  inspiration till utbildning och att ansvara för sitt lärande!

 

Varför?

För att idag råder en ny spelplan i kunskapssamhället med nya spelregler och nya spelare och där behöver skolan uppdatera sig för att få elever och personal att  välja just DIN skola för studier och arbetsplats! Skapa ny gruppdynamik med ett sociokulturellt perspektiv där alla når fram med sitt individuella sociala kapital!

 

Jobba med självkännedom så att alla får mod att se sig själv i spegeln - se till mångfalden som en tillgång!

 

Peaple need peaple - alla vill vara med - ingen vill vara utanför!

 

Relationell pedagogik och kommunikation - är idag det mest attraktiva inom val av skola!

 

Jag hjälper er nå era visionsmål med er skola för att upprätthålla en attraktiv skolkultur!

 

Lust och inspiration skapar resultat

 

Jag vill beskriva hur min kompetens kan möta er organisationsverksamhets behov och visa på varför jag skulle vilja var med er och vad jag kan bidra med samt kärnfullt och tydligt beskriva vad jag kan tillföra, hur jag kan bidra positivt er skolorganisation.

 

Vi människor beter oss inte alltid rationellt. Förståelse för inre och yttre drivkrafter och hur våra tankemönster och känslor påverkar vårt beteende ökar förutsättningarna att bemöta och leda personal och kunder och är en viktig kompetens för den framgångsrika chefen och framgångsrika organisationen.

 

En god skolkultur skapas med fördel genom förebyggande åtgärder, väva drömmar som innebär nära goda relationer mellan socialt kompetenta, ledare och lärare där eleverna upplever sig sedda och lyssnade på utifrån kunskaper om ungdomskultur. Där det finns givande relationer som medför glädje inför att lära, inspiration och motivation genom relationell pedagogik!

 

Jag vet att relationell pedagogik gör skillnad och kan visa detta genom en konsekvensanalys!!!

 

Skolkultur

 

Idag är konkurrensen inom skolvärlden stor mellan olika skolor och skolformer, kommunal skola och fristående skola vilket för med sig nya dilemman hur man ska skapa en skola med en skolkultur som alla vill gå i är A och O, sprida det positiva viruset med konkret innehåll på hur det "drabbar" genom en lyhörd och inspirerande skola!!

 

Det är inte betygen jag funderar så mycket på, utan på lärprocessen och lärarenan att skapa vilja att lära i dagens skola, där relationell pedagogik är en nödvändighet men inte praktiseras i så stor omfattning. Skapar man inte lust och inspiration i klassrummet hos elever och hos personal - vem vill lära sig något då?

 

 

Denna bild kan symbolisera ett barn/studerande/personal som ber om att bli sedd och lyssnad på - bli omtyckt för den person hon/han är.

 

Lyhörda skolchefer som praktiserar ett humant ledarskap vet att skapar man en atmosfär i klassrummet där elever och lärare trivs, som är inspirerande och tillåtande så blir betygen inget problem, då jobbar eleverna så fingrar och hjärna brinner av hunger efter kunskap! Det är min erfarenhet och det jag brinner för att skapa i överflöd i skolorna, elever och personal som upplever sig sedda och lyssnade på i en tillåtande atmosfär!

 

Jag har god kunskap om skolans uppdrag och verksamhet efter flera år som specialpedagog på högstadiet och IV-programmet och ser utveckling som en dynamisk process som präglas av långsiktighet och ömsesidighet.

En investerad krona när du satsar på din Andrepilot i er skola, ger garanterat mångfalt tillbaka på kort tid!!!

 

Att kommunicera med sina medarbetare på ett sätt som motiverar och engagerar dem att öka drivkraften har visat sig i de flesta rön vara ett lyckodrag! Därför arbetar jag idag både med kommunikation, bemötande och personal-/elevutveckling – individuellt och i grupp. I utvecklingsarbete är det speciellt viktigt att kommunicera så att man effektiviserar processen och får alla med på tåget.

Det är lätt att bli hemmablind inför det man själv är en del av. Man ser då inte brister i struktur, utan talar om relationsproblem i många fler fall än de i verkligheten är.

Alla ingår i olika grupper – på jobbet och fritiden – och vi byter grupper och roller hela tiden. Att ingå i en grupp kan vara både roligt och påfrestande.

 

Genom att arbeta med sig själv ökar man också gruppens potential. Jag arbetar både med gruppmedlemmar individuellt och i grupp för att hitta de optimala utvecklingsmöjligheterna och det kan bara bli bättre när du satsar helhjärtat på din skolkultur, ungdomskultur genom relationell pedagogik!

 

Det handlar om att skapa en god härlig varm skolkultur där elever och personal VILL befinna sig för att studera! En lärprocess startar med glädje välmående motivation!

 

 

 

Jag hjälper skolor och organisationer att utveckla kommunikationen för att få alla att samverka mot en arbetsplatskultur som skapar lust, glädje, trivsel och ökad motivation till ett bättre resultat. Det kan gälla kognitiv handledning av personal, elever, en chef, enskild individ eller en grupp medarbetare, till att skapa möjligheter i ett utvecklingsarbete under en process. Min unikhet ligger bland annat i att jag är väl förtrogen med både elever och personal inom skolarbete och utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se  Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648 

Mina viktigaste värderingar:

 

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

Nyckeln till skolans utveckling är idag att satsa på relationell pedagogik!

– Äntligen måndag så jag kan få gå till min roliga skola och jobba på, och få uppleva sin lärare säga utanför klassrummet när de möts, - Äntligen måndag och ni är här igen!!

Alla vill få en vinnarattityd!

Det behövs mod och en rejäl portion av civilkurage att dels våga tala om och erkänna att det behövs en utveckling av lärarenan i skolan idag för att öka välbefinnandet för både skolpersonal och elever idag.

Naturligtvis behöver eleverna ökad kunskap som första prioritering, men, utan en givande och inspirerande lärarena så ökar ingen kunskapsmotivation hur duktiga lärarna än är inom sitt område. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Det behöver belysas mycket mer - ansvaret kan inte bara läggas på rektorerna. De har en begränsad budget som inte täcker dagens behov idag för alla elever och personal som behöver ökad kunskap, inom hur de ska kunna skapa en ökad motivation hos dels sig själva och få eleverna att känna ökad motivation.

Jag ser hur stor förändring det skapar direkt med relationell pedagogik/kommunikation i skolan! När eleverna säger till mig att dem älskar mig, är det egentligen inte mig de älskar utan situationen, att de får känna sig levandes och glada samt lära under lektionstid, uppleva sig sedda och lyssnade på, helt enkelt få känna att de vågar och vill vara bara sig själva och känna att det är okey.

 

Jag vill och erbjuder precis som Jonas Aspelin, fil dr i sociologi och docent i pedagogik i förebyggande syfte även påstå, att sam-varo och sam-verkan gäller för all slags utbildning i alla skolor. Pedagogiska relationer är inte endast något man verkar för, utan också och kanske främst något man är delaktig i!

 

 

Det jag däremot är helt säker på är, att alla skolor önskar en ny lösning på deras problem de generellt har inom skolkultur och allt för ofta stångar skolledare huvudet i väggen och lägger ner ofantliga summor på lösningar som regel inte ger någon lösning.

 

Föreläsningar, praktiska övningar, kognitiv handledning, tematiska dialoger och kommunikation är en viktig metod för förankring och delaktighet.

 


Man kan bara ta summan kronor och livsöden som skolor lägger ner på; mentorskapet, att kalla in föräldrar till möten med "bångstyriga" elever, skadegörelse, skolk, misshandel osv osv osv. Personal som tappar viss del av sin lust för lärandet p.g.a. att de på allt för stor del av sin tid får agera socialarbetare istället för lärare.

Jag kan göra skillnad, jag har erfarenhet av att göra skillnad!

 

Relationell pedagogik - ett synsätt på utbildning där relationer står i centrum är vad jag erbjuder. Det finns en svårfångad kvalitet i pedagogiskt arbete. Den kan benämnas ömsesidig respekt, kärlek, omtänksamhet, förtroende och äkta intresse för eleven.

 

Med min hjälpkan din skolas meritvärde både vad gäller den psykosociala trivseln för personal och för elever bara bli bättre och lysa med vinnarstatus! Jag finns tillhands med utvecklingsförslag, bollplank, feedback m.m.

 

Relationell och kommunikativ pedagogik är min specialitet!