Eva-Christin Arkenlund

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONELL PEDAGOGIK/KOMMUNIKATION

 

 

Lärarena

 

Relationell pedagogik, som jag brinner för, innebär att det är oerhört viktigt med någon sorts ömsesidig respekt i organisationen som ger näring åt relationen hela tiden. Att den växer, att den blir djupare. Det är det det handlar om, att personal och elever vill känna förtroende. Att man visar ett genuint intresse, att man visar äkta intresse för deras person.

 

Min bakgrund som specialpedagog och att även ha jobbat med de elever som upplevt sig som "ingen vill ha i sitt klassrum, i utanförskap" ansvarat för en egen motivations- och inspirationsgrupp så, har jag en lång erfarenhet av VAD som ska finnas för att elever (personal) ska få uppleva känslan av att vilja springa till skolan och jobb i ren glädje att få lära mer!

 

Jag jobbar med elever - högstadiet, gymnasiet och högskola personal. När jag är där, finns det ingen skillnad i mitt sätt att se på alla, alla blir synliga, det är min arbetsmetod, att alla ska uppleva sig sedda och lyssnade på med samma respekt från mig.

 

Min styrka är att jag kan öppna stängda dörrar med min personlighet och kompetens involverade i varandra och se till att alla upplever en bra inlärningsmiljö.

 

Relationell pedagogikmetoden är lika viktig ute i alla organisationer och inte enbart i skolanorganisationen. För att nå uppsatta mål och strategier krävs att alla är involverade och brinner för att nå åt samma håll, så, att känna sig sedd och lyssnad på, gäller i alla organisationer, stora som små - och där vill jag gärna visa att små underverk kan ske med mig min hjälp att uppnå önskad organisationskultur och vision!

 

Relationell pedagogik - Sociala relationer och pedagogiskt ansvar

Mikrosociologi, klassrumskommunikationoch sociala band

Jag hjälper er skapa produktiva möten i klassrummet/arbetsplatsen!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsfulla uppgifter ger alltid positiv respons istället för måsten och tvång som skapar motstånd där personal och elever tappar sitt intresse.

 

Feedback är både personals och elevers drivkraft – en ömsesidig respekt och omtanke, visa att man tycker om och vill väl.

 

Grundtankar - att skapa arenor/platser där man funderar på människosynen att man är en relationell varelse och inget separat jag. Samspel där personal och elever upplever sig sedda och meningsfulla. Utveckling sker i och genom relationsprocessen!

 

Det är viktigt med kunskap OCH relation för att få ett meningsfullt helhetssammanhang! Kunskap och meningsfullhet skapas via relationer i interaktion. Sociala sammanhang där mening skapas för alla parter, är något som ofta negligeras.

 

 

 

 

 

 

Det är starka osynliga krafter i rummen/platser (klassrum) när vi möts och interagerar.

Idag krävs det en ny kompetens för att jobba utvecklande med både vuxna och elever – relationskompetens!

På en arbetsplats som ska vara utvecklande krävs att man har gedigen kunskap inom den pedagogiska eran hur en relation ska skapas under speciella situationer som är givande och utvecklande!

Flera arbetsplatser och skolor saknar meningsfullhet i sin organisationskultur, förtroenderelationer, interaktion, lust och intresse som drivaxel!!

Dialog är A och O, det skapar ”magic moment”. Inte minst är det viktigt att komma ihåg att vi ofta har samtal, interaktion, med oss själva s.k. tänkande tankar!

För att skapa meningsfull och omsorgsfull utveckling måste det skapas tillit – en kognitiv process som byggs av omtanke, ömsesidig respekt för att skapa stolthet genom en kognitiv utveckling.

En arbetsplats/skola som värdesätter relationer chefer, personal, lärare, elever emellan och är uppmärksam på vad som sker mellan ramarna anlitar mig till sin hjälp att nå dessa mål!

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648  

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

Många självhjälpsböcker utgår ifrån att en människa är som en ”öde ö”. Detta är helt fel, vi byggs upp och utvecklas via relationer i samspel!

Olika sociala skeenden i olika möten skapar utveckling och lärdom, det som gäller är att det ska vara givande och positivt och sker via kvalité!

 

Grundtankar inom relationell pedagogik: 

 1.Vad är människan? En relationell varelse.

 2. Hur sker utbildning? I och genom relationsprocesser.

 3.Vad är utbildningens/ utvecklingens uppgift och mål? Att erbjuda en pedagogisk verksamhet där lärarande, omsorg och fostran bildar en helhet. Målet är barns och ungdomars hela utveckling.

 4.Vilka huvudsakliga "medel" står  till buds? Interaktion, kommunikation och dialog.

 5.Vad är en pedagogs funktion? Förtroende - Sortering - Vägvisning

     Meningsfullaktigheten styr!