Eva-Christin Arkenlund

 

 

Vill du springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill du känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29

 

Ensam är inte starkast! 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv handledning

 

Inspiration, beteende, motivation och vinnande vanor!

  

Hur skulle det vara att ha någon där i ditt liv som aldrig dömer dig utan som ger dig feedback, inspirerar dig, motiverar dig, lyssnar på dig och ger dig verktyg att bli den du önskar vara, lär dig ta fram ditt kreativa jag?

  

Behöver du lära dig hur dina tankar styr dina handlingar?

 

Letar du efter någon som hjälper dig med utveckling som skapar ökad självkänsla och glädje, stärker ditt självförtroende och självbilden hos dig själv?

 

NU är det möjligt!

  

Jag hjälper dig med en enkel metod att skapa bättre prestationer genom bättre relationer, till dig själv och andra med ökad motivation och lönsamhet som resultat.

Jag inspirerar dig till nya perspektiv! Utmanar och får dig att reflektera och göra aktiva val, ta mer ansvar och öka ditt eget inflytande och flyt - för mer personlig framgång!

Kognitiv handledning bidrar till att du utvecklar dig själv och genomför de förändringar du vill ha i ditt liv. Det ger dig en möjlighet att utmana invanda tankemönster, föreställningar och börja se dig själv på ett nytt sätt. Jag ger dig verktygen du behöver för att uppleva dig själv mer nyanserati nuet och kunna handla därefter.

Samspelsförmågan - är konsten att reflektera över känslor, tankar och intentioner, reflektionsförmåga, självinsikt, symbolisering, empati, mindfulness med flera. Vid mentalisering reagerar man inte direkt på en situation, utan man stannar upp och undersöker vad det är som faktiskt händer.

 

 

Med kognitiv handledning lär jag dig att fokusera på vad du tänker här och nu och vad det faktiskt får för konsekvenser – både på ett känslomässigt, beteendemässigt och relationsmässigt plan.

 

Genom stark närvaro och ett aktivt och värderingsfritt lyssnande från mig, får du möjlighet att utforska din världsbild och vad du behöver för att nå ditt mål.

 

Genom kraftfulla frågor, och feedback där det passar, får du möjlighet att fördjupa medvetenheten om dig själv, se andra perspektiv och även sporras till handling utifrån vad du vill.

 

Fokus är på din potential – det du kan bli!

  

  

Lär dig lyckas med det du är bäst på!

 

 

 

Alla vill känna sig som en del av en grupp! Människan utvecklas i samspel med omgivningen!

 

Jag lär dig utveckla ökad medvetenhet om ditt kroppsspråk, mimik, språkbruk samt hur du med enkelhet även kan läsa av andra människor inom detta fält.

 

 

 

Står du vid ett vägskäl i livet?Befinner du dig i kris? Behöver du hjälp att sätta mål och nå dem?

Eller behöver du stöd i att gå lite djupare för att hitta svaren på viktiga frågor?

  

Det jag gör, ska göra skillnad och beröra dig!

 

 

Människor handlar i uppstrukturerade sammanhang som sedan styr deras tankar och handlingar och ger en inriktning åt dem, det är det sociokulturella perspektivet som skapar mening åt sammanhangen i möten och förändring.

 

Kognitiv handledning ger svar på många frågor vid en gemensam reflektion/mentalisering om orsak och verkan.­

 

Genom att träna mentalisering riktar man in sig på den process som gör oss till - friska och välfungerande människor - socialt och i relationer, hemma och på jobbet eller i skolan, med andra ord - i sin organisation.

 

Jag tror på att livet blir enklare att leva helt enkelt när vi får kognitiv handledning och stärks i våra tankemönster och självkänsla som ofta kommer in på fel spår.

 

Tanken är att vi ska kunna och vilja tänka:

 

- Min inre trygghet gör att jag säger ja när jag menar det och nej när jag inte vill.

 

”Lev ditt liv levandes varje minut i varje andetag, vänta inte tills du får ett besked om att det är försent!” Anette Odell Halls sista önskan i ett hopp om att vi skulle sluta stressa 2011-01-22

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648 

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

Tankens kraft är enorm. Så som du ser på din omvärld, så kommer den också att verka inom dig. Det betyder att ditt synsätt blir helt avgörande för hur du upplever din tillvaro.

 

Det är inte vad du ser som är det väsentliga, utan hur du ser!

 

Med kognitiv handledning lär jag dig att fokusera på vad du tänker här och nu och vad det faktiskt får för konsekvenser – både på ett känslomässigt, beteendemässigt och relationsmässigt plan. Det är tanken som avgör – även om det kanske inte börjar med tanken.

 

Vid kognitiv handledning utgår man från nusituationen och framför allt hur olika faktorer samverkar för att problemet/stagnationen ska kunna fortsätta att existera.