Eva-Christin Arkenlund   

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

Huvudmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvode - Anställning

 

Versamhetsutveckling

Personutveckling 

Personalutveckling 

Elevutveckling 

Personaltrivsel  

Psykosocial miljö 

Ökat meritvärde 

Ökad omsättning 

Ökad meningsfullaktighet

Föreläsning, workshop

 

Jag tycker att det är så roligt att få vara med och utveckla medarbetarna och verksamheter. Det är en speciell känsla att jobba tillsammans med lojala och duktiga chefer och medarbetare samt elever i en organisation.

 

Du är välkommen att kontakta mig för en diskussion om hur vi hittar en lösning som passar just dig och dina behov! 

 

Jag kvalitetssäkrar att du får det du önskar i utveckling för dig, din personal och elever!

 

Kognitiv handledning av personal, en enskild chef, enskild individ, elev eller en grupp medarbetare, till att skapa möjligheter i ett utvecklingsarbete under en process.

 

Varje organisation/person är dock unik och står inför speciella utmaningar. Därför är alla lösningar skräddarsydda och anpassade efter just era behov.

   

Jag erbjuder:

 En noggrann kvalitetsanalys av dig och/eller din organisation.

 

 Enskild kognitiv handledning är ett strukturerat samtal kring dina specifika behov för att utvecklas i din yrkesroll/elevroll och bättre kunna hantera de krav som du ställs inför. Din vardag sätts i fokus.

 

 Vi går igenom hur du positionerar dig, vinnande attityd och bemötandeteknik.

 

 

 Vid grupphandledning läggs fokus på gruppens gemensamma arbete och specifika behov.

 

 

 Administrativ sammanställning av kvalitetsanalys, kartläggning, kunskapsinventering, åtgärdsprogram, utvärdering m.m.

 

 Föreläsningar skapas utifrån era önskemål om tema och med Workshops.

 

 Bakgrund och syfte: Vid grupphandledning läggs fokus på gruppens gemensamma arbete och specifika behov. Det interna arbetet problematiseras liksom gruppens relation till omvärlden. Tillsammans formuleras strategier för utvecklingsarbetet.

 

 

 

Livsglädje

 

 

 

Svar på varför jobba för en god organisationskultur:

  

för att - lära sig möta förändringsmotståndet på ett konstruktivt sätt


för att - utveckla en kommunikativ organisationskultur

 

för att - ge cheferna stöd för sitt ledarskap under utvecklingsprocessen/förändringen


för att - bli mer utvecklingsbenägna och positiva till nytänkande


för att - motivera medarbetarna till att aktivt delta i utvecklingsprocessen/förändringsarbetet


för att - få grupper att bättre samverka mot organisationens mål


för att - göra organisationens kärnvärden tydliga och konstruktiva


för att - få medarbetare att se sin egen roll i utvecklingsprocessen/förändringsarbete


för att - få en intern kreativ kommunikation att samverka

 

för att - nå högre höjder av sin potential för att kunna påverka sina val

 

 

 

 

Hur gör jag?

 

- Genom att konstruktivt använda metodisk relationell pedagogik, inspiration, beteendeutveckling (attityd), inspiration, kompetensutveckling, kompetensinventering, kompetensanalys, utvärdera, konsekvensanalys, organisationsanalys av den psykosociala arbetsmiljön genom kognitiv handledning på topplan och vinnande vanor!

 

Implementering av utvecklingen! Strategiska projekt på tvärs och utveckling av metoder.

 

Jag använder mig själv som det viktigaste verktyget i utvecklingen.

 

 

Den unika individen är utgångspunkten i allt utvecklingsarbete. Är du den målmedvetna och lyhörda chefen vet du att du kan kontakta och satsa helhjärtat på din organisationkultur med min hjälp. Kontakta mig för ett möte och prisförslag beroende på uppdraget!

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648 

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

Jag jobbar strukturorienterat.

 

Jag kartlägger och analyserar utvecklingsbehov i organisationen och på individnivå.

 

Vid mina föreläsningar har jag förmågan att på ett fängslande och humoristiskt sätt relatera till verkliga utmaningar och med detta få såväl ungdomar som vuxna att utveckla sitt sökande i hur man utvecklar sin karriär, sin skolprestation eller sitt liv. Att nå sin egen spetskompetens!

 

 

För dem som önskar nå högre höjder inom sin insikt om att bli en vinnare. Passar både individer, elever, stora och små organisationer som befinner sig i eller inför en utvecklings- och förändringssituation. Samt organisationer som önskar höja sin omsättning och meritvärde på sikt.