Eva-Christin Arkenlund

 

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATIONER

 

Lust och inspiration skapar resultat

 

Jag vill beskriva hur min kompetens kan möta er organisationsverksamhets behov och visa på varför jag skulle vilja var med er och vad jag kan bidra med samt kärnfullt och tydligt beskriva vad jag kan tillföra, hur jag kan bidra positivt i er organisation.

 

Vill gärna börja med att ställa en enkel fråga, upplever du att det känns som att ditt jobb och din organisation har allt du kan önska likt pricken över i:et som en metafor?

Om du svarar lite reflekterande att det är okey, eller att nej, där finns en hel del som kunde varit bättre och mer givande för att just den känslan ska infinna sig har jag något jag kan erbjuda dig!

Pricken över i:et upplevs när där finns en underbar organisationskultur som får både dig, personalen och organisationen att fullständigt blomma, och denna känsla och konkreta sanning kan jag erbjuda dig och din organisation på ett mycket enkelt sätt och fullständigt okomplicerat! Jag kan genom en specifik utarbetad enkel metod inspirera dig och din personal att få en mycket starkt ökad motivation och glädje varje dag ni ska ge er iväg till organisationen – skapa en organisationskultur som ger glädje och ökad omsättning.

Vi människor beter oss inte alltid rationellt. Förståelse för inre och yttre drivkrafter och hur våra tankemönster och känslor påverkar vårt beteende ökar förutsättningarna att bemöta och leda personal och kunder och är en viktig kompetens för den framgångsrika chefen och framgångsrika organisationen.

Människor och deras kompetens utgör en organisations kollektiva intelligens. Förmågan att mäta intellektuellt kapital och förvalta kunskap kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande för 2000-talets organisationer. Det intellektuella kapitalet i en organisation finns i människorna, strukturen och kunderna i samspel.

Jakten på effektivitet drabbar oss alla, då är det viktigt att inte tappa perspektiv på vår roll i organisationen. Mycket arbete läggs ner på analyser och visionsformuleringar. Nya och förändrade affärsmodeller definieras, processer beskrivs i detalj. Men vad hjälper det om inte medarbetarna köpt visionen och förstår sin egen roll i den förändrade verksamheten?

En god organisationskultur skapas med fördel genom förebyggande åtgärder, som innebär nära goda relationer mellan socialt kompetenta, chefer och personal där alla upplever sig sedda och lyssnade på utifrån kunskaper om helhetsmåendet. Där det finns givande relationer som medför glädje inför att må bra, trivas, utvecklas, känna inspiration och motivation genom relationell pedagogik och kommunikation!

 

 

Jag vet att relationell pedagogik gör skillnad i en organisation och kan visa detta genom en konsekvensanalys!

 

 

Den unika sammansättningen av min formella kompetens och min långa erfarenhet inom hur man skapar bästa tänkbara relationsarena för utveckling och förändring tar jag er med till nya höga höjder av arbetslycka med ny kreativ energi!

 

För din och organisationens utveckling och framgång behövs:   
   
Inspiration, humant ledarskap, vinnande bemötande/beteende, helhetssyn, motivation, balans, livsglädje och vinnande vanor!

 

 

Att hjälpa andra - att få vara lite av en andrapilot är en sann glädje och godhet för mig, för mig är det min prick över i:et!

 

 

Jag hjälper med min person och erfarenhet till att öppna dörrar och förbättra arbetsklimat.Vad du än har för uppgift du behöver lösning på, så ger jag mig hän entusiastiskt och är den problemlösare och funktionslösare du önskar, för personligheten kan inte skiljas från jobbet jag utför!

 

 

 

Livsglädje

Jag erbjuder min hjälp att nå en vinnande organisationskultur när ni investerar i;

 

humant ledarskap, personaltrivsel, personalutveckling, vinnande psykosocial miljö, ökad omsättning.

Genom en kvalitetsanalys kan jag kartlägga hur kommunikationen fungerar idag och kontinuerligt mäta hur den uppfattas av de inblandade under resans gång.

 

 

 

Min intention är att inge tillit och förtroende så att individen (chefen, personalen) vill och vågar öka sina möjligheter till lärande och utveckling som i sin tur ger bättre hälsa och välbefinnande, goda prestationer och bättre resultat!

 

 

 

 

Utgångspunkten är att människor både mår och presterar bättre när de får använda sig själva, sina kunskaper och resurser på allra bästa sätt. Oftare än man tror kan det finnas oklarheter i individers eller gruppers uppdrag, uppgift, mål och/eller roll.

 

Mitt mål är att förse individer med konkreta kunskaper och verktyg så att de kan få ett bättre och lättare liv med sig själva och i sina relationer både privat och arbetsliv – få en helhetssyn på sitt välmående. Minskade personalkostnader och förbättrat resultat genom en effektiv utvecklingsprocess!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648  

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

 

Framgångsrika organisationer bygger på en grund av alla medarbetares delaktighet och medvetenhet om syfte och framtidsvision av verksamheten.

 

 

Vill ni stärka motivationen, förbättra kommunikation och relationer samt öka effektiviteten hos era medarbetare? Vill ni införa ett förhållningssätt som gör verklig skillnad?

 

Med de rätta insatserna kan organisationer effektivare använda sina personalresurser för att åstadkomma större arbetstillfredsställelse,ökad motivation och ett bättre resultat.

 

 

Genom bl.a. teamutveckling, samverkan och kommunikation, konflikhantering samt kognitiv handledning - individuellt och i grupp, hjälper jag er att implementera en samverkande kultur på arbetsplatsen. Samt att utveckla era ledare och medarbetare på ett spännande och givande sätt mot ett humant ledarskap!

 

 

Hur du väljer att tänka påverkar starkt ditt resultat. Att se verkligheten ur nya vinklar och med andra "glasögon" är viktigt för mig.

 

 

Nyfikenhet, att testa nya sätt, bryta invanda mönster och att se möjligheter. Jag lär er se på olika perspektiv med ”nya glasögon”!

 

 

Genom föredrag, seminarier, kreativa arbetsmöten och kognitiv handledning, både i grupp och enskilt.

 

 

 

Alla lösningar är skräddarsydda och anpassade efter just era behov vid uppdrag. Jag presenterar tydliga ramar tillsammans med dig hur uppdraget kommer att lösas innan jag påbörjar!

 

 

Det är en god egenskap att vara ambitiös, för lust väcker lust och skapar ett bättre resultat till dig!

 

 

Du frågar mig:

- När blir du klar med problemlösningen? Jag svarar dig:

- Förbluffande snart!

 

 

Jag erbjuder er en trygghet att jag har en lång lyckad erfarenhet av kognitiv handledning samt inom bl.a. beteendevetenskap, individ- grupp- och organisationspsykologi/utveckling. Konsult med specialistkompetens inom bl.a. psykologi, genuspsykologi, ledarskap och team kompetensutveckling, m.m, en unik sammansättning av kompetens som ger tillit.

 

När individer och organisationer får ökade kunskaper om och större tillgång till sina unika egenskaper och resurser, kan de lättare och effektivare åstadkomma bättre resultat, är vetenskapligt bevisat, och det är även min övertygelse och erfarenhet!

 

Att få er att känna passion och glädje på jobbet i era relationer är mitt mål! Skratt och glädje får Ni garanterat under tiden vi samverkar!