Eva-Christin Arkenlund

Vilka jag arbetar med

Chefer, personal, ungdomar, elever, privata individer. Privat, offentliga och statliga organisationer.  Min utgångspunkt är att varje individ är ledare i sitt liv och en god självkänsla och relationskompetens leder till ökad meningsfullaktighet på jobbet, i yrkesrollen, privat.

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet, jag kanske är din nya personalchef, regionschef, personalutvecklare eller organisationsstrateg!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29

 

 

Att kontakta mig blir kanske ditt bästa beslut idag som du tagit på länge!

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg relationell- och kommunikativ pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsglädje

 

 

Jag har drygt 25 framgångsrika års erfarenhet av att arbeta med relationer, kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling. 

 

För en vinnande relationell pedagogik, relationellt ledarskap och kommunikativ pedagogik använder jag kreativa inlärningsmetoder som utgår från ett intressestyrt lärande.

  

Mina studieresultat inom kvinnligt- och manligt ledarskap visar hur relationellt ledarskap skapar maximal vinst för den enskilda människan men också för organisationen där god kommunikation är en förutsättning för bra ledarskap av sig själv och av andra.

 

 

 

Vinnande och framgångsrik service - bemötande: 

Mitt finaste minne från framgångsrik bemötandeservice var när jag jobbade i en kvalitativ konfektionsbutik med god service som ledord och policy. En kvinna i 75 års åldern kom fram till mig och bad att få titta på en ny klänning. Vi kikade runt, tog med oss lite klänningar. Hon fick klä av sig i provhytten och jag hjälpte henne av och på med klänningarna, lite halsband och provskor. Vi skrattade och hon var så glad. Jag gav henne beröm för hur fin hon var och till sist fann vi en klänning som tog fram det bästa hos henne.

När vi stod vid kassan och jag lagt klänningen i en påse, och kvinnan betalat så räcker hon fram sin hand till mig och säger:  - Detta var mitt bästa köptillfälle jag någonsin varit med om! Tusen tack för all din vänlighet och din fina hjälp, och så rann tårarna på kvinnans kinder. Jag log mot henne och talade om att nöjet var helt på min sida att ha fått glädjen att få hjälpa henne med ett lyckat köp och att jag var lika glad som henne att hon blev så nöjd. Jag var rörd.

Lyckad verksamhetsutveckling:

Tjänsten som verksamhetschef på Elektra i Malmö innebar att jag i stort sett skulle börja med att verksamhetsutveckla en verksamhet som var ett "sjunkande skepp". Verksamhetens grundmål var att utbilda pojkar inom hedersproblematiken så att de blev levande marknadsförare för att skapa jämställdhet bland sina kamrater. Samt att jag skulle skapa en arena för föreläsningar inom hedersproblematikens abc för att motverka densamma för bland annat skolor och socialförvaltningar. När jag började min tjänst fanns där 2 pojkar i utbildning av projektledaren, ingen etablerad arena för att jobba utvecklande med verksamhetens målinriktning. 

Jag skapade en framgångsstruktur för att effektivisera hela verksamheten, förankrade den hos ledningen och hos personalen jag hade ansvar för i verksamheten. Fick 50 000 kronor av Länsstyrelsen (bidragsgivare för verksamheten) för marknadsföringsförslagen jag lämnade in, Malmö stad (bidragsgivare för verksamheten tillsammans med Childhood) var med positiva till mitt förslag.

På en månad genomförde jag en stor marknadsföringskampanj med bland annat fotografering, tröjor, jackor, broschyrer, affischer, löpsedlar på alla stadsbussar  i Malmö stad under två veckor. Besök till flertalet socialförvaltningar och skolor. Detta blev en stor succé. På en månad fick vi in 68 pojkar som anmälde sig till utbildningen. Inbjudningar till flertalet skolor och andra organisationer för samverkan.

Jag arrangerade föreläsningar för Malmö stad inom Malmö stads förvaltning dit ca 300 personer kom för att lyssna och visa sitt intresse för att vara delaktiga.

Deltog i ett stort arrangemang som Malmö stad ansvarade för som innebar att marknadsföra sin organisation inom temat "Malmö stads framtid för unga". Till detta arrangemang skapade jag en marknadsföringsCD. En film jag producerade och regisserade som blev en framgångsfilm på 3 minuter med hjälp av Malmös museum, frivilliga "skådespelare", frivillig filmare från Lunds universitet, där mitt tema var Dåtid - Nutid - Framtid genom blickars maktfulla bemötande. Vi byggde en monter helt i vitt med våra böcker och en filmduk, där filmen visades om och om igen. Vi hade fullt i vår monter!

Verksamheten kom att blomstra, fick fullt i sin agenda med det som var huvudmålet för verksamheten inom hedersproblematik - nå ut med förebyggande insatser. Samtliga bidragsgivare inklusive ledningen i Stockholm var mycket nöjda med utvecklingen jag åstadkom under mycket kort tid.

Ungdomar som "växte":

Jag startade upp en motivationsgrupp för elever med läs- och skrivsvårigheter och med risk för IG samt problematik med högt skolk och stökighet. Ingen annan lärare önskade ha dessa elever i sitt klassrum. Det var en mindre grupp elever (10 st.) som gick i årskurs 7 - 9, och i den representerades av båda könen, olika etniciteter och olika klasstillhörigheter. Jag brann för mitt engagemang och kände att min idoghet drev mig att lyckas lyfta dessa unga människor att vilja för sin egen skull, vilket även visade sig vara en lyckad intention.

De kände sig synliga och bekräftade, precis som jag tycker det ska vara, och som skapade ett gynnsamt arbetsklimat för eleverna. Genom att jag lyssnade in vad som var bra och hur eleverna själva trodde att de skulle kunna förbättra sina kunskaper, fann vi tillsammans vägen mot målet.

Jag tror man kan slipa en diamant i varje individ, om man har kompetensen och metoden för hur, det gäller också att veta hur man finner starknappen. Alla eleverna skulle få en chans att gnistra genom rätt motivation, var min strategi, jag synade verkligheten och arbetsprocesserna i min strategi.

Det är inte alltid enkelt och självklart att se det som ter sig osynligt. Men, jag drevs av viljan att slipa diamanterna, dialog var a och o. För mig är utbildning till för alla och alla har olika begåvningar.

Jag använde elevernas individuella erfarenheter, och genom detta synliggjorde jag dem oavsett kön, etnicitet, kultur och klass. "Vi" och "Dom" känslan i attityderna vid möten - omfattade bara maktstrukturen (gränssättning) lärare - elever, och det visade sig specifikt i kommunikationen där ett öppet och tillåtande klimat rådde, istället för ett kontrollerat auktoritärt klimat.

 På två veckor lyckades jag få eleverna till 100 % närvaro från 80 % skolk. G, VG och MVG i betyg från IG. Från kriminell aktivitet till studieaktivitet. De kom i tid till lektionerna och de visade ett stort engagemang i sin vilja att förbättra sina kunskaper.

Jag integrerade deras ämnen till intressestyrt lärande och visade på vikten av gemenskap och god attityd som vinnande koncept för att växa i sitt lärande.

Respons av skolchef:

Eva-Christin, du är lyhörd, kreativ och ödmjuk, du ställer alltid upp när ingen annan anmäler sitt intresse för olika evenemang. Man blir glad av din personlighet! Du är ingen man kan beskriva egentligen, du måste upplevas.

Stort tack för din insats. Det är inte lätt att ersätta Christian i svenska, men du har gjort ett jättejobb!

Jag känner en tillit och trygghet till att du är här på skolan och får höra idel beröm för dina insatser från lärare och elever!

Högstadieelevers referenser:

– Du är sträng på ett bra sätt så man vill jobba! Du lyssnar och dömer inte en!

– Du är så intressant att lyssna på när du berättar, du berättar om sån´t som man minns alltid!

– Detta var det bästa och intressantaste arbete jag fått att jobba med! (Tema skapa din egen Kärleksbok utifrån frågeställningarna)

– Vi älskar dig för att du lyssnar och låter oss vara med och bestämma!

– NU vet vi hur viktigt det är med en bra attityd! Får man bara lära sig detta, så spelar det egentligen ingen roll vilken lärare man har om man vet hur man blir en vinnare själv!

– Du e bästa läraren vi haft! Du lär ut så man förstår!

– Idag har du gett mig den bästa skoldagen i hela mitt liv! Jag har varit mobbad i 4 år utan att någon lyckats hjälpa mig och nu har du hjälpt mig och hela klassen på en timme! (årskurs 7)

– Det du har berättat om mobbning idag, har lärt mig för livet att alla vill ha en vän och bli behandlad som en vän!

– Vilken rolig debattlektion vi haft, du är ta mig fasen det bästa som hänt oss! (årskurs 9,sv)

– Du får inte sluta, nu när alla vill vara med på idrotten!

– Kom tillbaka och ha oss i svenska, du fick oss att jobba och tycka om det samtidigt! 

 

 

Arbetsmiljön som blev glädjerus

Ett annat stort uppdrag där jag lyckades mycket bra var när jag ensam tog mig an att utvärdera den psykosociala arbetsmiljön i en större gymnasieskola, där jag vände en negativ spiral av otrivsel, konflikter och sjukskrivningar gå grund av detsamma, till en god och välstrukturerad organisation och en arbetsmiljö där personalen upplevde en ny arbetsglädje.

Referenser, 42 personal och 250 elever:

Tack för att du ville komma till oss, det har betytt mycket på flera plan. Jag är glad för det jag har fått ifrån dig som jag behövde höra. Vid varje tillfälle så har jag lärt mig något nytt. Varje tillfälle har gett mig en tankeställare om viktiga saker man gör på jobbet. Det har varit givande för mig. Jag saknar dig! Jag tycker att det har varit mycket trevligt och positivt att prata med dig.

Jag vill passa på att tacka dig för allt beröm och inte minst din glada utstrålning vilken har betytt väldigt mycket för mig.

Nu när du lämnar oss på gymnasiet så lämnar du en bit av dig själv som kommer att följa mig lång tid framöver. Lycka till i fortsättningen och tack för allt!

Jag har fått lära mig mer om konflikthantering och grupptryck vilket jag önskade.

Elever i flera klasser har visat vilken stor respekt de har för dig efter dina föreläsningar och handledning, det har gynnat oss lärare.

Jag tycker att jag har lärt mig flera värdefulla saker och har fått material som jag ska gå igenom igen. Vi har fått idéer, nycklar och tankar ifrån dig både vid handledningen och vid dina föreläsningar.

Bra att någonting görs för att förbättra arbetsklimat på skolan. Man fick se en samlad bild av arbetsmiljö på skolan.

Det har varit väldigt positivt att ha haft någon utifrån som tagit sig tid för både elever och personal. Detta har sänt en positiv signal till eleverna själva också, tror jag.

Det har skapat diskussioner och fördjupade tankar. Har på något sätt givit legitimitet att få yttra sig.

Din närvaro gjorde stort avtryck på elever och på kärnämneslärare, tycker jag.

Jag tycker vi har haft flera givande samtal. Det tar ju alltid lite tid att lära känna någon, men jag tycker att du har gjort ett fantastiskt jobb - att komma in hit utifrån och tagit tid för alla, både personal och elever.

Mycket givande med att få handledning av dig. Du har mitt fulla förtroende!

Mycket givande då samtal ger fokus på tankar och möjlighet till reflektion och uppmärksamhet på egna brister och kunskaper, inte bara andras agerande. Att alla genomgått samma "behandling" av dig är den stora styrkan i ditt arbete.

Jag tycker att det känts mycket positivt att prata med dig och det känns som det kommer att ge resultat.

Jag känner absolut att man har fått vara med och påverka. Sedan gäller det att vi alla strävar efter enhet och då får man kompromissa ibland - gå halva vägen, och inte "leta fel" eller liknande, för då fungerar ingenting.

Jag tycker verkligen att man har fått det utrymme som man velat, det har rått åsiktsfrihet på de offentliga mötena du haft och det har även stått en öppen dörr till dig för mer individuell hjälp, vilket har varit jättefint.

Jag tycker att ditt intresse för dessa frågor och omsorg om samtliga personals arbetsmiljö och välbefinnande går som den röda tråden genom hela arbetet. Det är det bestående intrycket. Du har bollat ut en massa tankar och informerat om en del beteendevetenskapliga saker och sedan är det också upp till oss att ta till oss det och jobba vidare, var och en.

Positiv! Jag tycker det säger något om skolan och skolledningen att man satsar på att ta in en resurs som dig - man har sett behovet och vill göra något konkret åt arbetsmiljön. Man får börja någonstans och att samla personalen så här tror jag har fått samtliga att fundera mer på saken och även att reflektera över sitt eget beteende.

Känns bra att vara delaktig. Jag anser att mina synpunkter har kommit fram på ett bra sätt och också fått god respons från dig.

Det har varit mycket positivt att vara en del av utvärderingen. Alla måste vara med för att alla ska få det bra. Du har lyssnat på mig och gett mig många bra råd. Det har varit oerhört skönt att ha någon att prata med som man vet inte sprider samtalet vidare. Jag har känt mig sedd och uppskattad genom besöken du gjort under lektionstid och alla positiva kommentarer och feedback. Positiv feedback kopplad till undervisningen har det varit ont om här på gymnasiet.

Givande då jag känner att fokus sätts på rätt saker, personlig handledning och gemensamma föreläsningar med debatt där du fick alla att våga tala.

Feedback från It-experten Hans-Olof Ulmestad:

En av de saker jag slogs positivt av direkt, är den syn du förmedlar runt vilken oerhörd potential var och en av oss har inom oss. Samt inte minst förmedlar du att det inte är så svårt som man tror att plocka fram sitt "högsta jag" - det är bara att "let it go" så sker det mesta av sig självt.

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

 

Min kompetens inom sociologi, kultursociologi, pedagogik och genus ligger mig varmt om hjärtat och är en vetenskap som studerar samhällen och social handling i vid bemärkelse, enkelt uttryckt hur vi interagerar med varandra beroende på den sociala och kulturella kontexten.