Eva-Christin Arkenlund            

 

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29 

 

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

 

 

 

 

 

Jämställdhet är att känna sig väl till mods både som kvinna och man och i alla relationer man har över huvud taget.

 

 

Jämställdhet är egentligen det mest attraktiva som finns, om man vet varför…

 

 

Jämställdhet skapar glädje och kreativitet, en önskan att få vara just där med människor som är fria i sina tankar och inte låsta vid ett könstänkande på jobbet, i familjen, i relationen och i alla sociala sammanhang!

 

 

         Genom vilka "glasögon" betraktar du människor i dina möten?

   

"Det vi uppnår i vår inre värld kommer att förändra vår yttre verklighet."
- Plutarchos

 

Livsglädje

Kan du vara personlig och passionerad, vägra vara perfekt, och ändå lyckas på hög nivå?

 

Är du uppdaterad på de nya spelregler som gäller i en värld under förändring?

 

Humor och glädje är absolut nödvändigt på arbetsplatsen. Om du inte har roligt utan du bara passar in, tillför du inget, är du inte kreativ, passionerad, skapar du inget.

 

Jag erbjuder tips, tricks och allvar som förändrar ditt sätt att betrakta både dig själv och ditt arbete. Som genusvetare och beteendevetare kan jag med gedigen kunskap, förmedla hur vi på ett mycket enkelt sätt, lär oss hur vi i bemötande med andra medvetliggör vårt eget jag och visar en ömsesidig respekt, utan att göra intrång på vår integritet som man, kvinna, arbetskollega och vän.

 

Bli medveten!

 

Jämställdhet är att känna sig väl till mods både som kvinna och man och i alla relationer man har över huvud taget. Ett första steg i jämställdhetsarbete handlar om att själv bli medveten om hur du tänker och beter dig.

 

De flesta handlingar du gör är omedvetna och till viss del inlärda. Redan som barn lär vi oss hur vi ska bete oss, både mot oss själva och mot andra.

 

Fördomar styr mer än vi anar eller ofta är medvetna om, förväntningar likaså. Självkänslan och att veta att man är värdefull och duger för den man är, skapar en ökad medvetenhet om lika värde. Fördomar skapar fasthållande kedjor om vi inte väljer att reflektera över våra inre värderingar.

      

 

 

 

 

 

Mittpunkten Jämställdhet och alla vinster för organisation som skola!!

 


 

Elevens framgång – skolans ansvar!
Det är de som arbetar i skolan som har ansvar för att eleven lyckas i skolan. Det handlar inte om att det är fel på eleven utan det är undervisningssituationen och kontexten runt eleven som måste fungera.

 

Fokus ska vara på kunskap.

Det som sker i klassrummet är det viktigaste som händer på en skola, struktur och förutsägbarhet är en förutsättning för att vissa elever ska lyckas i skolan men alla elever mår bra av detta.

 

För att uppnå de bästa förutsättningarna krävs att man fokuserar tillsammans på långsiktighet, helhet och att jag finns med som er hjälp inom alla organisationens förändringsprocesser mot en vinnande jämställd skola/organisation!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648 

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

 

Vad är din drivaxel? Är det mot mål och mening som gör dig stolt i alla möten?

 

Ett nytt medvetet val i bemötande med andra människor ställer viktiga frågor, söker värdet i både arbetet och ditt privatliv.

 

Mycket har hänt vad gäller bemötande mellan både kvinnor och män samt i vänskap och mellan kolleger.

Kvinnor har gått ifrån osynlig makt till synlig. Mannen är inte längre den som ensam försörjer sin familj längre. Barriärerna har rämnat och vi har nu både kvinnor och män i styrande positioner i allt från politik och domstolar till de största företagen, de är båda entreprenörer o.s.v.

För tjugo år sedan var fördomsbilden att kvinnor var tvungna att göra allt perfekt. Perfekta på jobbet, perfekta hemma. Och detta skapade så klart orättvis press. Nu har det ändrats. Kvinnor likaväl som män vill få sitt yrkesliv att passa deras privata liv för att uppleva en inre meningsfull glädje och en härlig självkänsla av att duga som den man är och vill vara.

Men oavsett om du är man eller kvinna är balansen mellan hem och arbete en utmanande situation.Samtidigt är konkurrensen på arbetsplatsen tuff, förväntningarna är höga. Det är inte enkelt för någon, även om vi önskar att det vore enkelt. Vi letar efter ett sätt att få det att bli perfekt, balanserat – men perfekt existerar inte. Däremot existerar möjligheten att ha ett gynnsamt, härligt och trivsamt arbetsklimat där vi ser oss som lika värda i bemötande.

Din fysiska plats är både hur stor plats du tar med din person och den fysiska kontakt du tar med andra människor. Självklart ska din person få ta den plats den behöver men utan att köra över andra. Ofta använder vi kroppsspråket till att visa hur vi känner och mår, men också för att förstärka en känsla.

Man kan både uppmuntra och nedvärdera en annan människa genom fysisk kontakt och i sitt språkbruk.

Språkbruk, mimik, kroppsspråk, röst är alla involverade i varandra när vi bemöter någon. Därtill kommer dina värderingar och fördomar som gör sig synliga i samtliga delar. Detta gäller på arbetsplatsen, i skolan och i privata möten oavsett om du är kvinna, man, vän, kollega, lärare, elev, vuxen eller barn.

Detta grundläggs i vår kulturella fostran, våra värderingar och traditioner från generation till generation och är därför inget som förändras på ett ögonblick, utan tar tid, och ska få ta tid!

Information, kunskap, förståelse, kompetens, insikt och visdom

Jämställdhet är eftersatt i skolan!

 

Gamla könsnormer ger i slutändan olika förutsättningar för pojkar och flickor i skolan.

 

Olika åtgärder för att identifiera och stödja flickor och pojkar med skolsvårigheter.

 

Jämställdhetsarbete ska integreras i det dagliga arbetet säger Deja.

 

"– Det är väldigt allvarligt. Det är inte okej att flickor ska ha en klump i magen varje morgon för att de väntar sig mobbning och trakasserier eller en machokultur som intalar pojkar att det är töntigt att plugga, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni till TT.

 

– Men det är jättebra att vi får det svart på vitt, att trots det uppdrag skolan haft, har man inte levererat. Man kan inte längre bortse från att det finns jämställdhetsproblem i skolan. Det drabbar både pojkar och flickor – bara på olika sätt, säger Sabuni.

 

När det talas om Sverige som ett föregångsland inom jämställdhet har ett område, skolan, blivit eftersatt.

 

– Om flickorna med sina fina betyg slår ut pojkarna från de mest attraktiva utbildningarna, då kan det pojkproblem som finns i skolan bli ett mansproblem i framtiden, säger Ekström.

 

Bland förslagen på åtgärder från Deja finns en systematisk utvärdering!"  

(TT10 jan 2011)

 

Att vara vuxen innebär att jag inte behöver vara andra tillags för att bli omtyckt, utan kan välja vem jag vill träffa själv som ger mig en ömsesidig glädje i möten♥ Att vara vuxen innebär för mig, att minnas när jag INTE var vuxen och vuxna ville att jag skulle vara dem tillags, den där känslan av maktlöshet, som jag idag jobbar med unga och personal för att belysa!! Alla vill känna sig värdefulla utan att vara tillags och ha en maktlöshetskänsla♥