Eva-Christin Arkenlund

 

 

Vill ni att personalen ska springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill ni känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29 

 

Kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg relationell pedagogik 

kognitiv handledare genusvetare

kulturvetare

pedagog

sociolog

terapeut

hälsorådgivare träningsinstruktör

föreläsare

HUVUDMENY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande arbete mot droger, misshandel och brott samt våld i nära relationer

Livsglädje

 

Genom en ökad självkänsla och medveten god relation till sig själv så:  - Vågar man vilja vara den man är!

 

Vem vill vara en looser? Vem vill bli ”tyckt synd om”? INGEN!

 

Jag erbjuder en arbetsmetod att nå ut till unga i syfte att förebygga brott och ge dem en chans att forma sina liv och välja andra vägar.

 

Genom min framarbetade metod tematiska heterogena gruppdialoger ur ett sociokulturellt perspektiv via kommunikation och relationell pedagogik kan den unge stärkas att våga och vilja välja ett liv utan droger och alkohol.

 

Jag arbetar för att öka antalet former för samarbete och kommunikation med och mellan ungdomarna i de dialoggrupper jag skapar i sam-varo och sam-verkan.

 

Alla vill vara vinnare – alla kan bli vinnare!

 

Den unge stärks i sin medvetenhet och förståelse för vad som leder in i droger, alkohol, våld och brottslighet och den unge kan ta ställning till hur han/hon vill forma sitt liv.

 

 

Den unge stärks i sin kunskap kring att våga se och våga säga ifrån, och att försöka ta makt över sitt eget liv och säga nej till droger, alkohol, våld och brottslighet genom att skapa en ökad inspiration till att studera.

 

Den unges självkänsla byggs upp genom att den unge känner sig sedd och lyssnad på av kamrater och av vuxna.

 

Vill du initiera och vara delaktig i en arbetsmetod som bara ger vinnare och som verkligen ger ett varaktigt resultat?

 

 

Genom att skapa en ökad inspiration till att studera och öka kunskapen kring framförallt att våga se och våga säga ifrån, och att försöka ta makt över sitt eget liv och säga nej till droger, alkohol, våld och brottslighet blir vinsterna mycket stora både individuellt och ekonomiskt. 

Heterogena sociokulturella gruppdialoger skapar förändring i det kulturella och sociala kapitalet. Detta genom en arena där man leder en process i förändring när det gäller förebyggandet av droger, alkohol, våld och brottlighet i vardagen för unga för att få en ökad inspiration till att se vinsten med eget ansvar för sina studier och framtidsmöjligheter.

 

I kombination med droger så är unga benägna att utföra våld och grymma handlingar när detta beordras av en för dem legitim auktoritet.

 

Gruppen, gänget, är för den enskilda tonåringen auktoritet. Många utför handlingar som egentligen står i strid med de egna värderingarna när de utsätts för grupptryck, samma av-individualiserande tryck, som gör att man inte ifrågasätter en omoralisk order i krig. http://sv.wikipedia.org/wiki/Milgrams_lydnadsexperiment

 

 

 

Det är vad man gör som räknas i förebyggande arbete, inte vad man säger.

 

 

Detta fenomen lyfter även Carin Götblad, länspolismästare för polismyndigheten i Stockholms län fram som något otroligt viktigt!

 

 

Det pratas ofta för mycket. Det krävs en omvärldsanalys att ha en grundsyn och skapa förutsättningar, sprida erfarenheter och kunskap, samplanera och samverka, agera och inte bara prata, skapa projekt och utvärdera!

 

Att skapa skillnad som syns och märks är av stor betydelse, jag kan erbjuda er att skapa stor skillnad när jag jobbar med attitydförändring och självkänsla för de unga!

 

 

Välkommen att höra av dig så berättar jag mer om min metod, den har jag fått mycket goda vitsord om från min kontakt inom förebyggande arbete mot droger och brott byrådirektör Åke Setréus på Socialstyrelsen!

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

Ingen vill ha loserkänslan, ingen vill uppleva bli tyckt synd om i bemötandet!

 

Ingen ungdom vill uppleva sin skolgång som helt misslyckad av en eller annan anledning, eller att han/hon misslyckat på grund av bristande resurser, ekonomi och ensamarbete!

 

Unga är medvetna om de befinner sig i ett utanförskap utan ett ord!

 

Att kunna nå ut till den grupp som inte benämns ”präktiga” skulle vara en jättevinst för människan och samhället när det gäller droger och brott!

 

Tveka inte om ni behöver min hjälp, jag brinner för förebyggande arbete!