Vinnande effektiv relationell arena - Eva-Christin Arkenlund

Välkommen att kontakta mig för ett samtal om din verksamhet, jag kanske är din nya personalchef, regionschef, personalutvecklare, rektor eller organisationsstrateg!

 

 

PEDAGOGISK UTVECKLINGS- OCH RELATIONSSTRATEG

- Samverkansutveckling -

- Effektivitetsutveckling -

- Ekonomisk hållbarhet -

- Attitydsutveckling -

- Jämställdhet -

- Mångfald -

- Relationsutveckling -

- Kulturmöten -

- Självkänslan -

- Förebygga -

 

 


- Våga lyfta till nya nivåer - förstå dig själv och andra bättre med en vinnande attityd.


- Attityd och relation - bli bäst på dig själv och landa som den hjälte du vill vara!


- Bättre med en inre trygghet än oro för andras förväntan!

 

Jag vill gärna hjälpa Dig och Din organisation att uppleva glädje varje dag Du eller Din personal ska gå till jobbet! Få Er att känna inspiration, glädje och skratt!

 

 

Vill du springa till jobbet i glädjelängtan?

  

Vill du känna ökad Lust - skapa ökad Nytta - uppleva ett ökat Resultat?

 

Jag hjälper dig gärna med 

organsiationsutveckling/förändring,

psykosociala arbetsmiljön,

rehabilitering, elevutveckling,

privatperson, familj-/par rådgivning

 

 

Välkommen att kontakta mig!

 

 

Eva-Christin Arkenlund

earkenlund@yahoo.se

0733-83 60 29 

 

 

Mitt 

kompetenserbjudande

Pedagogisk

utvecklingsstrateg

relationell pedagogik- och kommunikationstrateg 

kognitiv handledare genusvetare

maskulinitetsstudier 

kultursociolog

pedagog

sociolog

samtalsterapeut

hälsorådgivare

personal shopper/stylist

träningsinstruktör

föreläsare

Huvudmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passionerad organisatör med helhetssyn

Kortfattat om mig och min passion, på sidan Om mig berättar jag om olika lyckade case jag genomfört

I varje nytt möte ser jag människor och organisationer metaforiskt som en ”oslipad diamant” om det gäller för personlig utveckling, uppdrag eller organisationsutveckling.

Med min formella och reella kompetens som verktyg börjar jag ”slipa diamanten” för att genom min passion inom relationell pedagogik och det sociokulturella kapitalet, skapa effektivitet och ekonomisk vinst/hållbarhet för att nå uppsatta/önskade mål. Skapar en vinnande relationell arena där jag samverkar.

När människor kan se varandra som människor istället för kön och titlar i relationer/möten, ökar effektiviteten i hela organisationskulturen och det synsättet skapar jag med min konkreta kompetens i beteendevetenskap inom pedagogik, kommunikation, sociologi och genusvetenskap där jag valt organisation och ledarskap som genomgående inriktning. Jag lyckas med enkelhet att öppna ”stängda dörrar”. ”Walk The Talk” är mitt motto.

En ”Doer” och möjlighetstänkare (streetsmart) som ser till att strategier utvecklas och implementeras. Uppdrag jag genomför, landar där det förväntas i målsättningen. Jag gör vanliga saker ovanligt bra.

Jag uppskattar att jobba i en arbetsmiljö där det finns en god värdegrund, organisationskultur och tydlig policy samt att utveckla detsamma.

Jag lägger stor vikt vid att vara kreativ, ambitiös och samverkande med en hög etisk standard i mitt arbete. Sätter mig snabbt in i nya utmaningar och uppdrag. Orden som beskriver mina främsta värderingar är mod, nyfikenhet, lyhördhet och inspiration.

I min personlighet är jag är tillitsfull och glad. Träning har alltid varit en viktig del i min livsstil och den ger mig en stark psykiskt och fysisk uthållighet. Jag lever balanserat i nuet och i harmoni.

 

 

Jag är utvecklings- och relationsstrateg som jobbar framgångsrikt med input av kunskap, utveckling, passion och drivkraft som visar sig i en output av konkret komptens!

 

Jag hjälper med glädje verksamheter och deras personal att skapa en organisationskultur där samtliga medarbetare får utlopp för sin motivation, kompetens och kreativitet genom ett gott ledarskap.

 

 

Mitt mål är att hjälpa till att skapa balanserad och hållbart välmående och hälsa. Jag inspirerar till 100 % ökad motivation. Jag utbildar hur fördomsfri jämställdhet och goda effektiva relationer leder dig till ett lyckligare och friare liv både på jobbet och på din fritid när der skapas hållbar balans och effektivitet!

 

 

Social media, Personligt varumärke och Organisationens varumärke
 
Eva-Christin Arkenlund är beteendevetare. Hennes passion ligger inom pedagogisk utvecklings- och relationsstrategi ur det sociokulturella kapitalet vid interaktion. Hon har ett stort intresse att väcka människors motivation, genom att fånga upp deras intresseområden för att finna deras drivkrafter. En utvecklings- och relationsstrateg hjälper dig att finna nycklarna till din egen framgång ur ditt personliga varumärke – det som är du och den du vill vara.
 
Ett socialt megapersonligt varumärke är en ny metod att marknadsföra sig för att nå in med det du vill nå ut med, Eva-Christin kan hjälpa dig hur du skapar effektiva relationsarenor. Hon tycker om att lyfta fram vikten med en stabil självkänsla och självkännedom, sina styrkor och svagheter. Hon visar dig hur din attityd styr huruvida du är en in-sider eller en out-sider i organisationen och i sociala medier.
 
Hjälper dig nå in med det du vill nå ut med genom att stärka din trovärdighet och din tillitsskapande hos kunder, klienter, arbetsgivare, vänner, mingel, bemötande o.s.v. Hjälper dig bli/avancera till den du vill vara i ditt megasociala personliga varumärke för att bli en vinnare inom interaktion.
 
Social media, vårt sätt att interagera på nätet ställer nya krav på nätverkskunskap, vårt sätt att lära känna och skapa nya kontakter, hur det ska gå till för att man ska kunna nå in med det budskap man vill nå ut med. Idag behövs en ny kunskap – kunskapen om hur du blir megasocial för att matcha samhällsutvecklingen på ett tillitsfullt sätt. Genom att utveckla ditt glädjefulla välmående med att våga vara du och nå ut, krävs en input av konkret kompetens inom interaktion som helhet både när du interagerar via nätet och IRL, i jobbet som privat!
 
Denna reklamfilm, Blickens makt, producerade och regisserade jag under min tid som verksamhetsansvarig för Elektra inom hedersproblematik. Den skulle visa vilken makt blicken har. Dåtid när kvinnan inte ägde någon blick utan den var mannens, Nutid - hur vi lär oss att sexualisera blicken i möten, och Framtid - när vi möter varandra med en ömsesidig respekt i blicken som människor oavsett kön, sexualitet och etnicitet. Filmen spelades upp om och om igen på en stor framtidsmässa i Malmö stad för unga. Kläderna fick jag låna av Malmö museum, och skådespelarna är väninnor till mina flickor, otroligt duktiga, Tulay Muedin och Linda Skön, filmen spelades in på Kungsgatan i Malmö en kall dag i november. Tack MalmöTv.ses filmare Zeljko Spehar för din hjälp att lägga in filmen på youtube.
 
För mer information så är jag skribent på www.konkretkompetens.se och www.megasocial.se Nedan länkar jag till några artiklar jag skrivit:
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är även arrangör ideellt för FB Malmö mingelevent och FB Malmö After Work, Facebook, där jag nätverkar, event där vi träffas en gång i månaden för lunch på Mayfair Hotell Tunneln i Malmö, ca 50 - 100 personer kommer varje gång för att mingla, utöka sitt kontaktnät och lyssna på presentationer jag anordnar, ca 95 % är företagare.
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

 

 

.

Den unika individen är utgångspunkten i allt utvecklingarbete!

 

.

 

 

 

Copyright ® 2010 Eva-Christin.se   Innehar FA-skatt, Bankgiro 690 - 6648  

Mina viktigaste värderingar:

Lyhördhet, Samverkan, Professionalism, Enkelhet, Inspiration, Kommunikation

 

Nyss kom Jennifer hem från sin praktik i kyrkan och med konfirmander, hon träffade på en pojke som sa :

 - Visst bor du hos Eva-Christin, hon hade oss i idrott, alla ville vara med - hon är King, ja hon är King, hon är King!

Är det sant frågade jag?

- Ja, han sa det tre gånger så du måste varit väldigt populär på högstadiet! (14/4-12)

 

Debatten i Malmö just nu om hur dålig grundskolan är och att det inte handlar om resurser, nej, det handlar troligtvis om bristande kompetens inom relationell pedagogik:-)

Att få andra att verkligen vilja för sin egen skull - se den personliga vinsten och glädjen med att stiga upp och gå till skolan/jobb ♥


 

Människan blir till via relationer hela  livet - genom samspel och dialoger!

-------------------------

Vill du stärka motivationen, inspirationen, förbättra kommunikationen och dina relationer samt öka effektiviteten hos din personal och/eller  elever?

 

-------------------------

 

Vill du införa ett förhållningssätt som gör verklig skillnad, stärka din ledarskapskompetens?

 

-------------------------

 

Vill du utveckla och uppgradera er verksamhet och organisationskultur så att den blir mer kostnadseffektiv ?

 

------------------------

 

Ju mindre skillnad det är på vad du vill göra och gör, desto högre medvetenhet och bättre livskvalitet för alla involverade!

----------------------------

Jag finns bara ett meddelande bort för att hjälpa er!

Eva-Christin -  För Framgång i Relationer

Jag gör vanliga saker, ovanligt bra!

         -----------------------------

  

Tre ledord för att uppnå maximal arbetsglädje:

Se - dig själv, dina medarbetare och elever och visa intresse!

Ge - positiv feedback regelbundet, det både inspirerar, motiverar och smittar!

Le - oftare och var entusiastisk, det smittar det med i ditt bemötande med andra!

 

 

 

 

Jag fördjupar dina relationskunskaper inom följande områden:

 

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens effektivitet och kompetensutveckling 
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

 

Jag hjälper dig att utveckla:

 

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder